Forutser været for mer effektiv grønn energiproduksjon

Det grønne skiftet fortsetter med uforminsket styrke, og stadig flere byggeiere satser på solcellepanel for å holde energikostnadene nede. Nøtterøyselskapet TGN Energy AS har utviklet egne battericontainere hvor overskuddsstrøm fra solcellepaneler kan lagres og eventuelt sendes videre til strømmarkedet.

Samtidig krever omstillingen mot et mer energivennlig samfunn at man kan beregne både energibehovet og hvor mye strøm man eventuelt bør lagre. Dette krever kraftige analyseverktøy.

– Det er her vår løsning kommer til sin rett. Vi har et økosystem som kan håndtere store mengder data og dele disse videre til analyse, forklarer avdelingsleder Øyvind Lorgen hos Step Solutions.

Sammen med vår tyske samarbeidspartner ifesca, kan vi hente ut nøyaktige data i sanntid. Dette gir grunnlag for et estimat på hvor mye strøm man mest sannsynlig kommer til å produsere for eksempel neste dag, sier Lorgen.

– På denne måten kan man predikere hvor mye energi som er tilgjengelig, dernest om man skal bruke strøm fra battericontainere – eller om det er fornuftig å lagre energien med tanke på strømprising.

– TGN Energy er innovative og en fantastisk samarbeidspartner hvor vi i Step Solutions får lov å gå inn og utforske nye ideer. Dette gjør oss i stand til å nyttiggjøre data i vårt økosystem på nye måter. Samtidig bidrar vi til videre utvikling av samspillet mellom fangst og lagring av solenergi, sier Lorgen.

Kunstig intelligens

ifesca bruker selvlærende algoritmer hvor kunstig intelligens (AI) kontinuerlig forbedrer kvaliteten på dataene og prognosene, som hentes ut og evalueres i sanntid. Slik blir prognosene mer nøyaktige. Basert på data fra yr, anleggets lokasjon, sensorata og selvlæring, kan de forutsi hvor mye energi man kan forvente å lagre neste dag.

– Denne løsningen sørger for en optimalisering av batteriene, sier teknisk sjef hos TGN Energy, Fredrik Andersson. – Det er greit å få data opp i skyen, men neste steg dreier seg i all hovedsak om hva vi skal gjøre med det som vi har oppe i skyen. Her stiller Step Solutions med uvurderlig kompetanse, forklarer han.

Datafangst som samles og analyseres oppe i skyen – her fra prosjektet ORCA Grid.

Fremover kan vi forutsi energiforbruket

I en tid hvor man faser ut kull og kjernekraft, øker satsingen på såkalt uforutsigbar energi som vind- og solenergi.

– Dette krever et produkt som gir mer forutsigbarhet, og det er det vi leverer, forklarer Andersson.  – Verktøyet fra Step Solutions gir oss et mer riktig bilde av prediksjoner på strømproduksjon. Alt handler om balanse, sier han.

Fremover kan vi forutse all forbruk av energi, tror Andersson.

– Da vil vi se mye mer bruk av batterier som i større grad enn nå kan dra nytte av et balansert forbruk av energi gjennom prediksjoner og analyser gjort i skyen, mener han.

Fredrik Andersson har tidligere jobbet i Step Solutions, og kjenner selskapets løsninger godt.

– Jeg forstår teknologien deres, og i tillegg kjenner jeg kulturen og menneskene som jobber der. Kort fortalt var det et enkelt valg å ha Step Solutions som samarbeidspartner., Deres skalerbare løsning passer TGN Energy perfekt. Vi er helt avhengige av Step Solutions’ teknologi og kompetanse, avslutter Andersson.

 

For flere artikler, klikk her.

 

Book a demo

Fill in the form, and we will contact you for furter details.