Gode data er avgjørende for energiproduksjonen

I mer enn 15 år har Captiva levert datadrevne styrings- og analysesystemer til vind- og vannkraftverk i Norge og Sverige. Produsentene av fornybar energi er avhengige av kontinuerlig innsamling og analyse av gode data for å forutsi produksjonen og avdekke feil.

– Våre kunder forventer daglig forvaltning av data som de kan bruke for å forbedre tjenestene sine. Dette fordrer datafangst av høy kvalitet, og her fungerer Step Solutions´ NTXStep-løsning utmerket, sier CTO Marius Øgård i Captiva.

Data i sanntid

For en effektiv produksjon av fornybar energi, trenger Captivas systemer gode data i sanntid. Dette får selskapet gjennom Step Solutions´ løsning, forklarer Øgård. Han forteller at Step Solutions var en naturlig samarbeidspartner da Captiva hadde behov for å integrasjon mot ulike typer PLS (Programmerbar logisk styring).

– Vi er avhengig av god instrumentering og god datafangst. Det å installere systemet i et helt nytt anlegg, er spennende. Da er det vi som setter benchmark på tilstand og drift, og kan kvalitetssikre målingene sammen med leverandøren. Slik finner vi en grunntilstand som vi kan overvåke og følge utviklingen utfra, sier han.

Hyllevare

CTO Marius Slagsvold i Step Solutions sier selskapet fungerer som en tilrettelegger for Captiva.

– Vi leverer tydelige og nøyaktige data som gjør det mulig for Captiva å levere bedre rapporter til kunde, sier han og legger til at NXTStep er hyllevare som det er lett å implementere og sette i produksjon.

Løsningen omfatter kontinuerlig feilsøking, og det legger til rette for mer oppetid i kraftverkene, forklarer Slagsvold.

Captiva har flere vann- og vindkraftverk i sin portefølje. I tiden fremover hvor produksjon av fornybar energi blir stadig viktigere, er det flere prosjekter på gang.

– Vi fikk første bestilling i april i år, og siden da har samarbeidet mellom Captiva og Step Solutions blitt veldig bra, sier Slagsvold.

 

For mer informasjon, kontakt oss her.

Book a demo

Fill in the form, and we will contact you for furter details.