Step Solutions med nye krefter i styret

– Grensesnittet mellom industriell datafangst og analytics er kritisk for god beslutningsstøtte. NXTStep er nøkkelen som åpner informasjonsflyten for optimal analyse og automasjon, sier Sverre Hurum, nylig påtroppende styremedlem i Step Solutions. Hurum har siden 2002 ledet Bouvet til å bli ett av Nordens ledende børsnoterte IT-selskaper.

Styreleder med teft for fremtidsløsninger

Sammen med styreleder Jan Magnussen har Hurum betydelige ambisjoner for både Step Solutions og utviklingen av grensesnittet mellom industrielle prosesser og analytics. Det er mye forvirring rundt begreper og løsninger, med få ressurser som har kompetanse på både operasjonell teknologi og IT.

– Aktører med behov for datafangst og industriautomasjon er helt avhengige av at leverandøren har solid kompetanse på kontrollsystemer. Få aktører kan matche den forståelsen og kunnskapen utviklerne bak det nye produktet NXTStep besitter.
Step Solutions gjør rett og slett det kompliserte enkelt, noe som kun er mulig med dyp teknisk forståelse, sier Jan Magnussen. Styrelederen har lang erfaring fra utvikling av teknologi-bedrifter, blant annet 10 år i Alf Bjørseths Scatec der han var med å starte opp Scatec Solar, Norsk Titanium, Thor Medical, Keep-it Technologies med flere.

Drives mot kommersialisering

Valget av nye krefter til styret i Step Solutions kommer etter en grundig vurdering av virksomhetens mulighet til å ta en betydelig markedsposisjon som datafangstspesialist på industrielle- og maritime installasjoner.

– Både Jan Magnussen og Sverre Hurum tar meget aktive roller i styresammenheng. De har energi og resultatvilje som driver oss videre i kommersialiseringen av produktene våre. Vi vet at vi sitter på spesielt gode løsninger for automasjon og sikker datafangst, og nå starter arbeidet med å posisjonere oss i markedet og gjøre teknologien tilgjengelig, forklarer Daniel Wahl Bolle, daglig leder i Step Solutions.

– Jeg setter stor pris på å bli utfordret i lederrollen av Jan og Sverre. Deres erfaring fra forretningsutvikling er særdeles verdifull for selskapet.

Bransjen trenger nye standarder

Det nye produktet NXTStep er utviklet av ingeniører med inngående kompetanse innen operasjonell teknologi og IT.

– Vi er en av få norske virksomheter innen industriell automasjon som har bygget kompetansemiljø rundt både OT og IT domenet. I utviklingsteam har våre ingeniører jobbet frem NXTStep som ivaretar funksjonalitet og preferanser på begge sider av «skillet». Det har tatt i overkant av tre år, og har vært en dynamisk prosess ettersom teknologi i dette skjæringspunktet endrer seg meget raskt. Hovedmålet har vært å utvikle en universell løsning som sikrer trygg datafangst, uten begrensninger på oppløsning og datakvalitet. NXTStep oppfyller disse kravene, sier Bolle.

– Step Solutions er en liten juvel av en teknologisk virksomhet. Jeg ser betydelige muligheter for bedriften og markedet, med høyteknologiske løsninger som vil sette etterlengtede standarder innen sikker datafangst, avslutter Jan Magnussen.

Book a demo

Fill in the form, and we will contact you for furter details.