Tar Norge inn i Industry 4.0 

De tre norske partnerne skal utvikle DAIS i industrielle prosesser, opplyser CTO Marius Slagsvold i Step Solutions. Selskapenes løsning flytter kunstig intelligens nærmere produksjonen, såkalt EDGE computing. 

– I stedet for å sende informasjon til skyen, aggregerer vi dataene og analysen lokalt. Dette vil gjøre at beslutningsstøtte og forbedring av prossessene foregår nærmest mulig aktiviteten som foregår, forklarer Slagsvold. Step Solutions NXTStep-løsning utgjør bindeleddet mellom OT (Operational Technology) og IT (Information Technology), som kan levere data av høy kvalitet i sanntid.

Det tar tid når 47 svært forskjellige aktører fra elleve land skal bli enige om et felles rammeverk. Derfor var møtet i Portugal nå i mars viktig. Her fikk deltakerne i DAIS utveksle erfaringer og stake ut kursen for prosjektet.

– Vi gjør gradvise fremskritt, og ting begynner å sette seg, sier Slagsvold.

Gjør norsk industri mer konkurransedyktig

DAIS skal utvikle intelligente, sikre og pålitelige systemer for industrielle applikasjoner som fører til omfattende kostnads- og energieffektive løsninger. Deriblant intelligente tilkoblinger som bringer IoT og AI sammen.

Slagsvolds inntrykk av DAIS er at det gir store muligheter for norsk virksomheter. Innovative løsninger vil gjøre industrien vår mer konkurransedyktig, mener han.

– Vår oppgave i DAIS er å lage et produkt som har en overkommelig investeringskostnad, slik at det blir tilgjengelig for mellomstore bedrifter – og ikke bare de store internasjonale gigantene, understreker Slagsvold.

Han legger til at løsningen vil være skreddersydd bedriftenes produksjonsbehov – ikke omvendt. Dermed trenger bedriften ikke å gjøre endringer i selve produksjonen.

Neste steg – Industry 4.0

I framtiden skal Step Solutions, Jotne EPM og Expert Analytics samarbeide med europeiske partnere om industrielle løsninger som flytter kunstig intelligens lenger ned i produksjonsprosessene.

– Det neste store steget for implementering av Industri 4.0. Dette er spesielt viktig for fjerntliggende anlegg som har begrenset tilgang til datakommunikasjon, for eksempel vannkraft, skipsfart, offshore og transport, sier Slagsvold.

Vi har tidligere skrevet om dette prosjektet da det startet opp. Du kan lese mer om dette her.

Fakta om DAIS
Det overordnede målet med DAIS er å styrke Europas posisjon innen distribuert kunstig intelligens. Prosjektet dekker alle aspekter – fra sensorer, kontrollsystemer, analyse og kommunikasjon til sikkerhet, smarte datalagringsmetoder og feedback-systemer. DAIS involverer 47 aktører fra til sammen 11 land i EU med en investeringsramme på 360 millioner NOK. Prosjektet skal ferdigstilles i 2024.

Book a demo

Fill in the form, and we will contact you for furter details.