Tett samarbeid ga redusert energiforbruk

Hybrid Energys patenterte miljøvennlige hybride varmepumper er ledende på sitt felt. I 2013 ble Hybrid Energy anbefalt å bruke Step Solutions på et prosjekt for Skrettings tørkeanlegg i Stokmarknes. Siden er samarbeidsprosjektene blitt mange. Noe som har kommet kundene til gode i form av reduserte energikostnader.

Gode relasjoner og gjensidig forståelse

Hybrid Energy leverer avanserte hybridvarmepumper som reduserer både karbonavtrykk og kostnader. Skal de være ledende på sitt område, er de avhengige av at deres samarbeidspartnere holder samme høye kompetansenivå.

– Hvert eneste prosjekt vi jobber på er unikt. Våre kunder krever at vår løsning er nøyaktig tilpasset deres behov og prosess. Da må våre partnere levere. Her gjør Step Solutions en god jobb, og det gir oss trygghet, forklarer COO i Hybrid Energy, Bjarne Horntvedt, som grunnla selskapet i 2004.

– Dersom det oppstår en feil hos en kunde, er det ikke snakk om å vente. Da må man kaste seg rundt. Step Solutions er flinke på feilsøking, og i slike situasjoner er de fleksible, serviceinnstilte med kort responstid, sier han.

Prosjektingeniør Torben Boldvik i Step Solutions har samarbeidet med Hybrid Energy i en årrekke; – Det er en fordel å samarbeide med en kunde man kjenner godt gjennom flere år. Vi har en gjensidig respekt og forståelse for vår rolle og vårt arbeid, og prøver å hjelpe så godt vi kan. Et tett og godt samarbeid med våre kunder er avgjørende for sluttproduktet, forteller Torben Boldvik.

Bjarne Horntvedt, COO Hybrid Energy.

Redusert energiforbruk

Dette samarbeidet var viktig da det nye TINE-meieriet på Flesland utenfor Bergen skulle bygges. Da det sto ferdig i 2019, hadde de installert de mest moderne og energieffektive løsninger basert på fornybar energi. Et av de største tiltakene var termiske varmepumper som skulle produsere vann som holdt 95 grader.

Konserndirektør for produksjon i TINE, Per Ivar Berg, uttalte i sin tid at anlegget vil være det første som får all varme og kulde levert av kjølemaskiner og varmepumper i samspill. De nye termiske varmepumpene i Bergen er årsaken til at TINE vant den internasjonale prisen «Heat Pump City of the Year 2019» som European Heat Pump Association (EHPA) står bak. 

Denne løsningen var det Hybrid Energy som leverte. Varmepumpene gjenvinner all spillvarme. Dette er det første meieriet som er fullstendig drevet av varmepumper uten fossilt drivstoff eller direkte elektrisk varme. Step Solutions tok seg av all programmering av PLS* og HMI*.

I dag regnes meieriet som det mest energieffektive i Norge og som et av de mest moderne i Europa. Årlig energisparing ligger på om lag 4,2 GWh.

– Vårt lange samarbeid med Hybrid Energi, og den kompetansen vi har opparbeidet oss, har vært viktig for de gode resultatene i dette prosjektet, forteller Boldvik.

Samarbeidet fortsetter

Torben Boldvik, prosjektingeniør hos Step Solutions

Etter det første samarbeidet med Skretting i 2013, har de to selskapene jobbet tett sammen og levert gode resultater til nesten 20 prosjekter innen en rekke applikasjoner fra næringsmiddelindustri til solcelleanlegg.

– Vi kjenner hverandre såpass godt nå, at vi vet hva den andre parten kan levere. Slik kan vi jobbe effektivt mot mange flere kunder i årene som kommer, smiler Boldvik.

Bjarne Horntvedt regner med at det lange samarbeidet vil fortsette:

– Vårt lange samarbeid kan kort forklares med at kontinuitet og trygghet på at våre samarbeidspartnere har den kompetansen som kreves og kan levere, er avgjørende, avslutter han.

*PLS = (Programmerbar Logisk Styring.) En løsning som kan brukes til alle typer automatiseringsoppgaver

*HMI = (Human Machine Interface) Selve styrings- og operatørpanelet som brukerne ser når de styrer prosessen/systemet.

For flere artikler, les mer her.

Book a demo

Fill in the form, and we will contact you for furter details.