Forutser været for mer effektiv grønn energiproduksjon

Samtidig krever omstillingen mot et mer energivennlig samfunn at man kan beregne både energibehovet og hvor mye strøm man eventuelt bør lagre. Dette krever kraftige analyseverktøy. – Det er her vår løsning kommer til sin rett. Vi har et økosystem som kan håndtere store mengder data og dele disse videre til analyse, forklarer avdelingsleder Øyvind […]

Gode data er avgjørende for energiproduksjonen

Gode data fornybar energi

– Våre kunder forventer daglig forvaltning av data som de kan bruke for å forbedre tjenestene sine. Dette fordrer datafangst av høy kvalitet, og her fungerer Step Solutions´ NTXStep-løsning utmerket, sier CTO Marius Øgård i Captiva. Data i sanntid For en effektiv produksjon av fornybar energi, trenger Captivas systemer gode data i sanntid. Dette får […]

Innovative Oslo-selskaper deltar i 360 millioners AI-prosjekt

Som en del av EU-Horizon2020-prosjektet Distributed Artificial Intelligent Systems – DAIS har de norske partnerne hovedansvaret for utvikling og gjennomføring av en industriell demonstrasjon rettet mot overvåking av helsetilstand for systemer innen vannkraftproduksjon. “Vi følger opp den norske regjeringens satsning innen Kunstig Intelligens, og valgte å gå sammen inn i nye prosjektmuligheter. Med god og […]

Step Solutions med nye krefter i styret

Styreleder med teft for fremtidsløsninger Sammen med styreleder Jan Magnussen har Hurum betydelige ambisjoner for både Step Solutions og utviklingen av grensesnittet mellom industrielle prosesser og analytics. Det er mye forvirring rundt begreper og løsninger, med få ressurser som har kompetanse på både operasjonell teknologi og IT. – Aktører med behov for datafangst og industriautomasjon […]

Tar Norge inn i Industry 4.0 

DAIS Portugal

– I stedet for å sende informasjon til skyen, aggregerer vi dataene og analysen lokalt. Dette vil gjøre at beslutningsstøtte og forbedring av prossessene foregår nærmest mulig aktiviteten som foregår, forklarer Slagsvold. Step Solutions NXTStep-løsning utgjør bindeleddet mellom OT (Operational Technology) og IT (Information Technology), som kan levere data av høy kvalitet i sanntid. Det […]

Tett samarbeid ga redusert energiforbruk

TINE Meierier Bergen

Gode relasjoner og gjensidig forståelse Hybrid Energy leverer avanserte hybridvarmepumper som reduserer både karbonavtrykk og kostnader. Skal de være ledende på sitt område, er de avhengige av at deres samarbeidspartnere holder samme høye kompetansenivå. – Hvert eneste prosjekt vi jobber på er unikt. Våre kunder krever at vår løsning er nøyaktig tilpasset deres behov og prosess. […]

Book a demo

Fill in the form, and we will contact you for furter details.